جک معلول

کاربرد اصلی بالابر ویلچر بر یا جک معلولین، ایجاد امکان تردد برای افراد کم توان با استفاده از ویلچر است. در هر فضایی در ساختمان یا محوطه که دارای اختلاف سطح و پله باشد میبایست برای جابجایی افراد با ویلچر امکانی فراهم شود.