قوانین و مقررات

مدت تحویل

چنانچه محصولات مورد نظر شما در زمان سفارش در انبار موجود باشند، زمان تحویل کالا حداکثر 24 ساعت خواهد بود. اگر محصولات موجود نباشد، بسته به نوع و ویژگی های محصول زمان تحویل هنگام سفارش اعلام خواهد شد. مدت تحویل محصولات سفارشی از زمان دریافت پیش پرداخت محاسبه می شوند.

محل تحویل

محل تحویل کلیه محصولات، درب انبارهای این شرکت بوده و بارگیری برعهده فروشنده می باشد. مسئولیت و هزینه حمل کالا و بارگیری کلا برعهده خریدار است.

شرایط پرداخت

کالای موجود پس از تسویه حساب تحویل می شود. کالاهای سفارشی با دریافت پیش پرداخت سفارش گذاری شده و پیش از تحویل تسویه حساب صورت می گیرد.

مشخصات فنی

با توجه به سفارشی بودن محصولات، خریدار می بایست مشخصات دستگاه مورد نظر را به طور دقیق به فروشنده اعلام نموده و مشخصات فنی مندرج در پیشنهاد فنی یا برگ سفارش را بررسی و تایید نماید. لازم است هر گونه تغییر در مشخصات، کتبا و پیش از انجام سفارش به فروشنده اعلام شود.

مشخصات فنی مندرج در برگ سفارش که به رویت و امضای خریدار رسیده است، ملاک انطباق با مشخصات کالا می باشد. مشخصات فنی مندرج در کاتالوگ ها و سایت و هر جای دیگر به جز برگ سفارش هیچ گونه تعهدی برای فروشنده ایجاد نمی کند.

تحویل کالا

چنانچه پس از اعلام آماده بودن محصول خریداری شده توسط فروشنده،در تسویه حساب و تحویل کالا توسط خریدار  تاخیر صورت گیرد، فروشنده بابت نگهداری کالا هزینه انبارداری را منظور خواهد کرد. چنانچه در شرایط مورد اشاره قیمت ها تغییر کند، خریدار می بایست مابه التفاوت مبلغ را پرداخت کند.

مسئولیت تحویل کالا

لازم است خریدار یک روز پیش از تحویل کالا، نماینده خود جهت تحویل گرفتن کالا  و مشخصات راننده و پلاک خودروی حمل کالا را کتبا به فروشنده اعلام نماید.