جک زیر مستقیم

در مدل جک زیر مستقیم، عموما یک جک در زیر کابین و به صورت مستقیم 1:1 نصب می ‏شود. در مدل جک در زیر مستقیم، طول مسیر جابجایی کابین و کورس حرکت جک برابر است. بنابراین سرعت حرکت کابین آسانسور و سرعت حرکت جک نیز برابر خواهد بود. همچنین کل نیرویی که به جک هوپاد لیفت وارد می‏ شود برابر وزن بار و کابین می ‏باشد.

جک کنار غیرمستقیم

در مدل جک کنار غیرمستقیم، جک در کنار کابین و به ‏صورت غیر مستقیم 2:1 نصب می‏ شود. این روش معمولا با یک جک اجرا می‏ شود ولی در شرایط خاص (کابین‏ ها‏ی بسیار بزرگ و سنگین) می‏ توان از دو جک یا بیشتر استفاده کرد. در سیستم جک در کنار غیر مستقیم، کورس حرکتی جک نصف طول مسیر جابجایی کابین است. بنابراین سرعت حرکت کابین دو برابر سرعت جک خواهد بود. از طرف دیگر، نیروی وارد بر جک معادل دو برابر وزن بار و کابین آسانسور می ‏باشد.

 جک کنار مستقیم

در مدل جک کنار مستقیم، جک در کنار کابین و به صورت مستقیم 1:1 نصب می‏ شود. این مدل با یک جک در کابین‏ ها‏ی نسبتا کوچک و دو جک برای کابین‏ ها‏ی بزرگتر و ظرفیت های بالاتر (بعنوان مثال آسانسورهای خودروبر) مورد استفاده قرار می ‏گیرد.

جک هیدرولیک تلسکوپی

در حالت های معمول ترجیح داده می شود از جک های هیدرولیک یک مرحله ای در آسانسور استفاده شود. از راهکار جک هیدرولیک تلسکوپی در برخی موارد که به دلایل مختلف از جمله محدودیت در فضای عمودی چاه آسانسور و یا ارتفاع حفره جک در مدل های جک زیر مستقیم استفاده می شود. جک های تلسکوپی هوپاد لیفت اغلب دو مرحله ای می باشند و به صورت همزمان باز می شوند. در موارد خاص جک های تلسکوپی سه مرحله ای به کار برده می شود.