قطعات جانبی آسانسور هیدرولیک

تامین کلیه قطعات جانبی آسانسور هیدرولیک

راپچر ولو ساخت blain آلمان

شیر ترکیدگی در شرایط شکست لوله یا ترکیدگی شیلنگ و یا در هر حالتی که سرعت بیش از حدمجاز شود، بسته می شود. در این حالت کابین بدون شوک ناگهانی متوقف می‏ کند.

هند پمپ ساخت بلین آلمان

پمپ دستی هیدرولیک سبب ایجاد جریان روغن داخل مخزن به سمت جک با اعمال نیروی دستی در پاوریونیت می شود.