چاهک آسانسور هیدرولیک

در این مطلب چاهک آسانسور هیدرولیک تعریف شده و الزامات و مشخصات آن بصورت کامل شرح داده شده است. در خلال بحث به پرسش های متداولی که در این زمینه وجود دارد، از قبیل ابعاد چاهک آسانسور هیدرولیک و یا ارتفاع چاله آسانسور یا وسایل الزامی در آن پاسخ داده شده است. در این مطلب که توسط هوپاد لیفت منتشر شده است، از مندرجات استاندارد آسانسور هیدرولیک و مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان بعنوان منبع استفاده شده است.

چاهک آسانسور هیدورلیک

چاهک آسانسور چیست؟

باید توجه داشت که چاهک آسانسور بخشی از چاه آسانسور محسوب می شود و نباید در بکارگیری این دو اصطلاح اشتباه شود. چاهک (Pit) یا همان چاله آسانسور پایین ترین قسمت چاه آسانسور (Elevator shaft) است. به بیان دقیق تر، به فضای بین کف اولین ایستگاه تا کف چاه آسانسور چاهک گفته می شود. باید توجه داشت که چاهک آسانسور هیدرولیک ضمن اینکه باید کاملا در انطباق با الزامات استانداردهای مرجع اجرا شود، بستگی به نوع جک هیدرولیک نصب شده متفاوت است.

ابعاد چاهک آسانسور هیدرولیک

تعیین ابعاد چاهک آسانسور هیدرولیک در میان سازندگان و معماران ساختمان پرسشی متداول است. چاهک آسانسور فضای تحتانی چاه آسانسور است؛ بنابراین دارای سه بعد است که در اصطلاحات رایج آسانسور با عرض، عمق، و ارتفاع مشخص می شود.

عمق چاهک آسانسور با ارتفاع چاهک متفاوت است و این دو اصطلاح نباید اشتباه گرفته شوند.

عرض و عمق چاهک آسانسور

باید توجه داشت که چاهک (پیت) بخشی از چاه آسانسور (شفت) است. بنابراین ابعاد (عرض و عمق) آن نیز برابر (تقریبا) ابعاد چاه آسانسور است. ابعاد چاه آسانسور نیز تابع ظرفیت و مدل نصب آن است. با توجه به این مطلب، واضح است که هیچ ابعاد ثابت و مشخصی برای چاهک آسانسور وجود ندارد و این اندازه در هر مورد با توجه به مقتضیات ساختمانی محل نصب تعیین می شود.

ارتفاع چاهک آسانسور هیدرولیک

اینکه آسانسورهای هیدرولیک نیازی به چاهک ندارند یا چاهک مورد نیاز ارتفاع بسیار کمتری دارد، یک تصور کاملا اشتباه است! برای روشن شدن موضوع باید علت اصلی وجود چاهک در زیر چاه آسانسور را دانست. یکی از دلایل مهم وجود چاهک آسانسور به غیر از نصب تجهیزاتی مانند ضربه گیر، تامین فضای ایمن برای کارکردن یا بازدید، سرویسکار و نصاب آسانسور است. برای  ایمنی افرادی که در چاهک مشغول کار هستند می بایست فضای کافی بنحوی ایجاد شده باشد تا هنگام پایین آمدن کابین آسانسور یا سقوط ناگهانی خطری آنها را تهدید نکند.

نوع سیستم محرکه آسانسور، تاثیر چندانی روی ارتفاع چاهک آسانسور نخواهد داشت. بنابراین ارتفاع چاهک آسانسور هیدرولیک در مقایسه با چاهک آسانسورهای کششی تفاوت قابل توجهی ندارد.

الزامات استاندارد مربوط به چاهک آسانسور هیدرولیک

کف چاهک باید کاملا صاف و حدودا تراز باشد. البته بخش های مربوط به تعبیه پایه ضربه گیر، جک یا پایه جک، ریل ها و تمهیدات لازم برای تخلیه آب از این امر مستثنی هستند. پس از اجرای چاهک و تعبیه براکت ها و ضربه گیرها، چاهک آسانسور می بایست در برابر نفوذ آب، محافظت شود.

دسترسی به چاهک

اگر ارتفاع چاهک، از 250 سانتیمتر تجاوز کند، می بایست یک درب جداگانه برای دسترسی به چاهک تامین شود. در غیر اینصورت یک وسیله دائمی تعبیه شده برای ورود به چاهک از قبیل نردبان، یا پلکان برای وردو از پایین ترین ایستگاه به داخل چاهک الزامی است. بدیهی است که این وسیله باید بنحوی کار گذاشته شود تا در مسیر حرکت تجهیزات آسانسور قرار نگیرد. همچنین باید این وسیله دائمی بطوری نصب شود تا ایمنی لازم برای استفاده کنندگان را دارا باشد.

ارتفاع چاله آسانسور هیدورلیک

الزامات مربوط به ابعاد چاهک

در شرایطی که کابین روی ضربه گیرها نشسته و آنها را در حالت کاملا فشرده شده قرار داده است باید شروط زیر همزمان برقرار شود:

 1. ابعاد چاهک باید به اندازی ای باشد تا مکعبی با اندازه های 100 سانتیمتر در 60 سانتیمتر در 50 سانتیمتر روی یکی از وجوهش در این فضای ایمن جای گیرد.
 2. بر اساس الزامات تصریح شده در استاندارد فاصله قائم بین کف چاهک و پایین ترین قسمت کابین می بایست دست کم 50 سانتیمتر باشد. البته این انداز می تواند تحت شرایطی به مقدار حداکثر 10 سانتیمتر کمتر شود به شرطی که موارد جبرانی الزامات استاندارد لحاظ شود.
 3. فاصله قائم بین تراز بالاترین بخش قطعات مستقر در کف چاهک مانند پایه های جک و لوله یا شلنگ ها و تراز پایین ترین قسمت کابین باید دست کم 30 سانتیمتر باشد.
 4. فاصله قائم بین کف چاله آسانسور و پایین ترین گاید جک تلسکوپی نصب شده در زیر کابین باید حداقل 50 سانتیمتر باشد.

وسایل الزامی در چاهک آسانسور

وجود برخی از وسایل در چاهک آسانسور هیدرولیک الزامی است. همچنین از تعبیه و استقرار وسایل اضافی در چاهک باید پرهیز شود. وسایل ضروری که در استاندارد تصریح شده عبارت اند از:
 • وسیله های متوقف کننده ای که در محل مناسبی در ورودی درب چاهک و همچنین از کف چاهک در دسترس باشد.
 • یک عدد پریز برق مجزا
 • کیلد روشنایی داکت آسانسور که در محل مناسبی در هنگام ورود به چاهک در دسترس باشد.

نکاتی در اجرای چاهک آسانسور هیدرولیک

 • در طراحی فونداسیون ستون ها یا دیواره های اطراف چاهک آسانسور باید حد فوقانی آنها پایین تر از تراز کف چاهک در نظر گرفته شود.
 • چاهک باید از ناحیه کف و دیواره ها در برابر نفوذ رطوبت به داخل عایق شود.
 • کف چاهک آسانسور هیدرولیک باید کاملا صاف باشد و روی آن سیمانکاری شود یا با استفاده از موزائیک هایی که مانع سر خوردن شوند پوشیده شود.
 • در چاهک باید در محل مناسب، یک عدد پریز برق و چراغ روشنایی نصب شود.
 • در زیر ریل ها و پایه های نگهدارنده جک باید پلیت مناسب کار گذاشته شود.
 • سکوی زیر ضربه گیرها (بافرها) می تواند بصورت فلزی یا بتونی تعبیه شود.
 • داخل چاهک هیچگونه عارضه ساختمانی، حفره یا شکاف نباید وجود داشته باشد.
 • هیچگونه وسیله اضافی، و بدون استفاده نباید در کف چاهک قرار گیرد.
 • تمام وسایل و سازه های فلزی داخل چاهک باید پوشش ضد زنگ داشته باشند.
 • برای ایجاد حفره جک زیر مستقیم راهنمای کامل آن را مطالعه کنید.

خلاصه

در این مطلب درباره چاهک آسانسور هیدرولیک که برخی آن را چاله آسانسور می نامند، توضیحاتی داده شده. تعریف چاهک، و ابعاد و ارتفاع چاله آسانسور هیدرولیک بصورت کامل شرح داده شد. الزامات استاندارد ایمنی آسانسور هیدرولیک یادآوری و در انتها چند نکته کاربردی درباره طراحی و اجرا درج شده است. در این مقاله از مطالب نشریه elevatori استفاده شده است. برای اطلاعات بیشتر درباره انواع تجهیزات هیدرولیک آسانسور پیشنهاد می کنیم مقاله جک و پاوریونیت را مطالعه کنید.

چاهک آسانسور (چاله آسانسور) یا همان پیت (Pit) بخشی از چاه آسانسور است که بین کف اولین ایستگاه تا کف چاه قرار میگیرد.

ارتفاع چاهک آسانسور هیدرولیک باید در انطباق با الزامات استاندارد تعیین شود. بر این اساس، در شرایطی که کابین روی ضربه گیرها نشسته، باید فضایی ایمن در چاهک فراهم باشد بطوریکه یک مکعب به ابعاد 50 در 60 در 100 سانتیمتر در آن جای گیرد.