ابعاد آسانسور هیدرولیکی

ابعاد آسانسور هیدرولیکی تابع ظرفیت نامی آن است. بمنظور تامین فضای مناسب و ایمن برای حمل مسافر یا بار در آسانسور، باید اندازه های آن در محدوده مشخصی قرار گیرد. این محدوده با اندازه حداقل و حداکثر مساحت کابین و همچنین حداقل ارتفاع مفید مشخص می شود.

چاهک آسانسور هیدرولیک

چاهک آسانسور هیدرولیک، ابعاد و ارتفاع چاله آسانسور هیدرولیک و الزامات استاندارد آسانسور در این مطلب شرح داده شده و نکات کاربردی درباره طراحی و اجرای پیت عنوان شده است.