ابعاد آسانسور هیدرولیکی

ابعاد آسانسور هیدرولیکی تابع ظرفیت نامی آن است. بمنظور تامین فضای مناسب و ایمن برای حمل مسافر یا بار در آسانسور، باید اندازه های آن در محدوده قابل قبولی قرار گیرد. این محدوده با اندازه حداقل و حداکثر مساحت کابین و همچنین حداقل ارتفاع مفید مشخص می شود. در استاندارد آسانسورهای هیدرولیک، حداکثر مساحت کابین، در تناسب با ظرفیت بار تعیین شده و الزام آور است.

لازم به توضیح است که تجهیزات آسانسور هیدرولیک بکارگرفته شده مانند جک و پاوریونیت، هیچگونه تاثیری در الزامات مربوط به ابعاد آسانسور ندارند. همچنین انواع مختلف آسانسور هیدرولیکی از قبیل آسانسور هیدرولیک جک در زیر مستقیم یا جک در کنار غیرمستقیم از نظر الزامات استاندارد در رابطه با ابعاد متفاوت نخواهند بود.

ابعاد آسانسور هیدرولیک

ظرفیت نامی آسانسور هیدرولیک

ظرفیت نامی آسانسور مشخص کننده حداکثر بار مجاز آن است. باید توجه داشت که وزن خود کابین و تجهیزات و متعلقات آن در ظرفیت نامی منظور نمیشود. ظرفیت در آسانسورها با توجه به نوع کاربری، یا با تعداد مسافر و یا با جرم بار به واحد کیلوگرم نشان داده میشود. بر اساس پروتکل های رایج جرم متوسط هر نفر مسافر در آسانسور 75 کیلوگرم در نظر گرفته می شود. البته در آسانسورهای یک نفره این مقدار 100 کیلوگرم و در آسانسورهای دونفره 90 کیلوگرم لحاظ می شود.

ظرفیت، ابعاد کابین و ابعاد چاه آسانسور

براساس آنچه توضیح داده شد، ابعاد کابین آسانسور باید در تناسب با ظرفیت نامی آن تعیین شود. ظرفیت آسانسور با توجه به نیازمندی های مرتبط با کاربری مشخص میشود. در این خصوص میتوان از محاسبات ترافیک، و جداولی که در این زمینه وجود دارند استفاده کرد. موضوع مهم دیگر، ابعاد چاه آسانسور است. ابعاد چاه آسانسور در تناسب با ابعاد کابین، نوع سیستم، تجهیزات هیدرولیک، نوع سازه و عواملی از این دست مشخص میشود. برای مثال ابعاد چاه آسانسور با کابین مشابه ولی با انواع محتلف جک هیدرولیک متفاوت است. ابعاد چاهک آسانسور هیدرولیک کاملا وابسته به چاه آسانسور است.

ارتفاع کابین آسانسور هیدرولیکی

بر اساس الزامات استاندارد آسانسور هیدرولیک، اندازه ارتفاع مفید داخل کابین آسانسور حداقل 1950 میلیمتر باشد. همچنین تصریح شده است که ارتفاع مفید درگاه (ورودی) آسانسور نیز باید در کمترین حالت 1950 میلیمتر باشد. باید توجه داشت که این اندازه مفید باید در تمام بخش های کابین منظور شود. وجود هیچگونه عارضه ای در سقف یا کف که باعث کاهش ارتفاع مذکور شود مجاز نیست. بعنوان مثال چراغ ها یا بخش های تزیینی در سقف نباید ارتفاع را در آن قسمت کمتر از حد مجاز کنند.

مساحت مفید کابین

همانطور که عنوان شد، مساحت کابین آسانسور هیدرولیک که در ساده ترین حالت حاصلضرب عرض و عمق داخلی آن است، تابع ظرفیت نامی است. برای جلوگیری از سوار شدن مسافرین یا حمل بار بیش از حد مجاز مساحت داخلی (مفید) کابین آسانسور باید محدود شود. بدین ترتیب یک حد بالا برای مساحت متناسب با ظرفیت در نظر گرفته شده است. طراحان می توانند با توجه به شرایط ساختمانی و اصول فنی و کاربردی، عرض و عمق کابین آسانسور را طوری تعیین کنند که در این محدوده مجاز قرار گیرد.

جدول مساحت کابین آسانسور مسافری هیدرولیک

در جدول زیر حداکثر مساحت کابین آسانسور مسافری هیدرولیکی متناسب با ظرفیت مفید مشخص شده است. همچنین حداقل مساحت مفید کابین نیز در یک ستون درج گردیده که می تواند برای تعیین حدود مجاز مورد استفاده قرار گیرد.

ابعاد آسانسور هیدرولیک

جدول مساحت کابین آسانسورهای باری – مسافری

یکی از مسائل پیش رو در طراحی آسانسورهای باری – مسافری، این است که در بسیاری از موارد حجم بار در مقایسه با ظرفیت بیشتر از رابطه اعلام شده است. در این وضعیت نیاز به کابینی با مساحت بزرگتر خواهد بود. در استاندارد تصریح شده که کابین آسانسور باری – مسافری میتواند بزرگتر از محدوده تعیین شده در جدول قبلی باشد. با این حال، ابعاد کابین آسانسور باری – مسافری هیدرولیکی باید طوری تعیین شود که بیشتر از حدود معین در جدول زیر نباشد.

برای آسانسورهای با ظرفیت بیش از 1600 کیلوگرم به ازای هر 100 کیلوگرم بار اضافه، میبایست 0.4 مترمربع به مساحت اضافه شود.

ابعاد آسانسور هیدرولیک باری مسافری

چند نمونه کاربردی

در زیر چند نمونه پرکاربرد از ابعاد آسانسور مسافربر هیدرولیک آورده شده است. ابعاد ارائه شده صرفا پیشنهادی بوده و می تواند در پروژه های مختلف متناسب با شرایط ساختمانی محل تغییر کند. نکته مهم این است که هر ابعادی که برای داخل کابین درنظر گرفته میشود در محدوده مجاز طبق جداول فوق قرار گیرد.

ابعاد آسانسور 4 نفره هیدرولیکی

آسانسور چهار نفره هیدرولیک که معادل ظرفیت 300 کیلوگرم است، عمدتا در ساختمان های کوچک مورد استفاده قرار میگیرد. ابعاد آسانسور 4 نفره هیدرولیکی باید بنحوی انتخاب شود تا مساحت مفید داخلی آن، بین 0.79 و 0.9 متر مربع باشد. بعنوان مثال کابینی با ابعاد عرض 90 سانتیمر و عمق 100 سانتیمتر می تواند اندازه مناسبی باشد. ارتفاع مفید کابین 220 سانتیمتر اندازه مناسبی برای این آسانسور است.

ابعاد آسانسور 6 نفره هیدرولیکی

در آسانسور 6 نفره هیدرولیکی ظرفیت مفید بار 450 کیلوگرم دارد. این ظرفیت برای ساختمان های نسبتا کوچک بسیار رایج است. با رجوع به جدول برای تعیین ابعاد آسانسور هیدرولیک شش نفره حداقل مساحت 1.17 و حداکثر مساحت 1.3 متر مربع به دست می آید. بعنوان مثال کابینی با عرض 110، عمق 110 و ارتفاع 220 سانتیمتر می تواند مناسب و مجاز باشد.

ابعاد آسانسور 8 نفره

آسانسور 8 نفره هیدرولیکی ظرفیت باری معادل 600 کیلوگرم دارد. بنابراین مطابق جدول ارائه شده مساحت مفید کابین باید بین 1.45 تا 1.60 متر مربع باشد. کابینی به ابعاد (عرض در عمق) 110 در 140 سانتیمتر برای یک آسانسور هشت نفره هیدرولیک بسیار مناسب است. این ابعاد مساحت مفید 1.54 متر مربع دارد و کاملا در محدوده مجاز جدول قرار میگیرد.

ابعاد آسانسور ویلچربر

بر اساس الزامات قانونی، در تمام ساختمان هایی که ملزم به دارا بودن حداقل یک آسانسور میباشند، باید دست کم یک آسانسور ویلچربر وجود داشته باشد. آسانسور ویلچربر، آسانسوری است که برای استفاده افراد کم توان با ویلچر (صندلی چرخ دار) مناسب سازی شده است.

ظرفیت آسانسور ویلچربر 600 کیلوگرم است و ابعاد کابین آن باید حداقل 110 سانتیمتر عرض و 140 سانتیمتر عمق داشته باشد. عرض مفید درب ورودی های آسانسور باید دست کم 80 سانتیمتر باشد. این آسانسورها باید لزوما به سیستم همسطح ساز اتوماتیک مجهز شده باشند.

ابعاد آسانسور برانکاردبر

بر اساس مقررات، هر ساختمانی با ارتفاع بیشتر از 21000 میلیمتر باید به آسانسور برانکاردبر مجهز شود. آسانسور برانکاردبر آسانسوری است که ویژگی های لازم برای حمل بیمار با برانکارد را دارا باشد.

ظرفیت آسانسور برانکاردبر 1000 کیلوگرم در نظر گرفته میشود و کابین آن باید حداقل 110 سانتیمتر عرض و 210 سانتیمتر عمق داشته باشد. عرض مفید ورودی های آسانسور نباید کمتر از 90 سانتیمتر باشد.

ابعاد آسانسور چهار نفره هیدرولیک یا با ظرفیت 300 کیلوگرم باید طوری انتخاب شود تا مساحت مفید داخلی، بین 0.79 و 0.9 متر مربع باشد. بعنوان مثال کابینی با ابعاد عرض 90 سانتیمر و عمق 100 سانتیمتر می تواند اندازه مناسبی باشد. ارتفاع مفید کابین 220 سانتیمتر اندازه مناسبی برای این آسانسور است.

مساحت مفید کابین آسانسور 6 نفره هیدرولیکی (ظرفیت بار 450 کیلوگرم) بین  1.17 و 1.3 متر مربع است. بعنوان مثال کابینی با عرض 110، عمق 110 و ارتفاع 220 سانتیمتر می تواند مناسب و مجاز باشد.

ابعاد آسانسورهای هیدرولیک درست مانند آسانسورهای کششی باید در تناسب با ظرفیت مفید آسانسور انتخاب شود. برای تعیین ابعاد مفید کابین می توانید به جداول استاندارد که در مقاله پیش رو آورده شده مراجعه نمایید.

The last comment and 4 other comment(s) need to be approved.
9 پاسخ
  1. جاویدانی
    جاویدانی گفته:

    سلام / برای یک ساختمان مسکونی 4 واحدی با 6 توقف / نوع آسانسور هیدرولیکی مستقیم باشه یا جک از بغل باشه ؟ ابعاد و ظرفیت مورد نیاز چاه و چاهک و همچنین کابین آسانسور برای حمل افراد چقدر میتونه باشه ؟ آیا جک دو تکه باشد از نظر روغنریزی محدودیتی داره ؟ ممنون میشم توضیح بفرمایید .

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.