آسانسور هیدرولیک روملس MRL

آسانسور هیدرولیک روملس MRL

آسانسورهای روملس یا بدون موتورخانه مدت ها است که جای خود را در صنعت آسانسور و ساختمان باز کرده اند. انواع آسانسور کششی روملس معروف هستند. در حالیکه در سایه بسیاری از اشتباهات و … انواع آسانسور هیدرولیک روملس MRL کمتر شناخته شده اند. در ادامه بصورت خلاصه با این نوع از آسانسورهای هیدرولیک آشنا می شویم.

یک اشتباه رایج درباره آسانسورهای هیدرولیک

در رابطه با موتورخانه آسانسور هیدرولیک یک اشتباه بسیار متداول در بین افراد غیرمتخصص وجود دارد. این تصور که آسانسورهای هیدرولیک به موتورخانه نیازی ندارند اشتباهی محض است. در واقع اغلب آسانسورهای هیدرولیک مانند آسانسورهای کششی باید دارای اتاق موتورخانه باشند. اما امکان نصب آسانسور هیدرولیک روملس تحت شرایطی خاص و با استفاده از تجهیزاتی خاص وجود دارد.

آسانسور هیدرولیک روملس چیست؟

به آسانسورهایی با عملکرد هیدرولیک که پاوریونیت (واحد نیروی محرکه) داخل چاه آسانسور تعبیه می شود آسانسور هیدرولیک روملس یا بدون موتورخانه MRL گفته می شود. در این مدل آسانسور هیدرولیک، برای صرفه جویی در فضا، اتاق موتورخانه بطور کامل حذف شده است. این بدین معنی است که پاوریونیت هیچ فضای دیگری در ساختمان را نیز اشغال نخواهد کرد. تمام تجهیزات نیرومحرکه و کنترل آسانسور داخل چاه تعبیه می شوند.

آسانسورهای هیدرولیک روملس چگونه اجرا می شوند؟

برای اجرا آسانسور هیدرولیک روملس باید از تمهیدات و تجهیزات خاصی بهره برد. دو موضوع مهم در این رابطه پاوریونیت و بلوک سرویس MRL هستند. پارویونیت در این نوع آسانسور باید شرایط خاصی داشته باشد. همچنین وجود یک بلوک سرویس و کنترل روملس، برای ایجاد دسترسی خارج از چاه لازم است.

پاوریونیت آسانسور هیدرولیک روملس

اولین نکته در ارتباط با پاوریونیت است. پاوریونیت بعنوان واحد قدرت و کنترل هیدرولیک نقش اصلی در آسانسور هیدرولیک دارد. معمولا پاوریونیت های آسانسور هیدرولیک روملس، بصورت برجی ساخته می شوند. این نوع طراحی برای صرفه جویی در فضای چاه است. در این شکل، پاوریونیت طول و عرض کمتر و ارتفاع بیشتری دارد.

بلوک مخصوص هیدرولیک MRL

برای عملیات سرویس و نجات آسانسورهای هیدرولیک بدون موتورخانه یک بلوک مخصوص می شود. با بهره گیری از این بلوک هیدرولیک روملس MRL بسیاری از دسترسی های کنترل و ایمنی خارج از چاه آسانسور امکان پذیر خواهد بود.

بلوک سرویس آسانسور هیدرولیک روملس

شیر اضطراری بلوک MRL

یکی از عملکردهای مورد نظر، شیر دستی اضطراری EMERGENCY MANUAL LOWERING است. روی بلوک مورد نظر یک شیر دستی اضطراری تعبیه شده است. با این امکان بدون ورود به چاه آسانسور، می توان آسانسور را در شرایط اضطراری به آرامی به سمت پایین هدایت کرد.

پمپ دستی MRL

وجود پمپ دستی در آسانسورهای هیدرولیک غیرمستقیم ضروری است. این قطعه برای آزاد کردن کابین پس از تعمیرات لازم به دنبال عمل کردن پاراشوت ضروری است. اکنون لازم است در آسانسور هیدرولیک روملس برای این منظور خارج از چاه آسانسور دسترسی لازم وجود داشته باشد. تعبیه یک هند پمپ روی یونیت روملس این مشکل را حل کرده است.

مانومتر

تکنیسن سرویس و نگهداری و همچنین سایر افراد ذی ربط باید بتوانند فشار سیستم هیدرولیک در شرایط گوناگون اندازه گیری و پایش کنند. بنابراین وجود یک مانومتر دیگر روی بلوک سرویس آسانسور هیدرولیک روملس که در بیرون از چاه نصب می شود ضروری است. این گیج فشار به خط اصلی جریان مرتبط است. بنابراین فشار واقعی در هر لحظه را نمایش می دهد.

شیر فشار شکن

شیر فشار شکن کار تنظیم فشار سیستم برای جلوگیری از افزایش غیرمجاز را صورت می دهد. در شرایطی که فشار بیش از حد مجاز باشد، شیر فشار شکن با عملیات بای پاس آن را به حالت مجاز تغییر می دهد. این شیر باید امکان تنظیم را دارا باشد. تنظیم فشار شکن بر اساس فاکتورهای گوناگون و بنابر دستورالعمل سازنده پاوریونیت صورت میگیرد. روی بلوک MRL یک پیچ تنظیم فشار شکن تعبیه می شود. بدین ترتیب از بیرون از چاه امکان تنظیمات لازم وجود دارد.

شات آف ولو در بلوک سرویس MRL

امکان قطع و وصل خط اصلی جریان بین جک و پاوریونیت باید در آسانسور هیدرولیک روملس بدون موتورخانه پیش بینی شود. برای این منظور یک شیر مخصوص روی بلوک سرویس MRL تعبیه می شود. این مورد مهم کاربردهای فراوانی دارد. سرویسکار برای اطمینان پیش از ورود به چاه از این شیر استفاده می کند. همچنین در شرایط اضطراری و خارج از کنترل امکان قطع سریع جریان فراهم خواهد بود.

جک هیدرولیک آسانسور

در این نوشته کلیاتی در رابطه با جک هیدرولیک آسانسور نگارش شده است. ابتدا سیستم هیدرولیک و جک های هیدورلیک تعریف شده است. سپس به بررسی و شناخت جک های آسانسور هیدرولیک از نظر ساختار، اجزا و مشخصات فنی کلیدی پرداخته شده است.

انواع جک آسانسور

انواع جک آسانسور را می توان بر مبنای مدل نصب طبقه بندی کرد. مدل نصب، مشخص کننده تعداد جک، موقعیت جک و روش اتصال آن است.

قیمت پاوریونیت آسانسور

در این مقاله عوامل موثر بر قیمت و انتخاب یک پاوریونیت مناسب برای آسانسور هیدرولیک مورد بررسی قرار می گیرد.

جک و پاوریونیت

در این مقاله کلیات و مفاهیم مرتبط با جک و پاوریونیت آسانسور هیدرولیک برای شرح داده شده است.

بررسی انواع پاوریونیت آسانسور هیدرولیک

در این نوشته انواع پاوریونیت آسانسور هیدرولیک و مشخصات و ویژگی های فنی آنها شرح داده شده است.